Kategoria / Wydarzenie szkolne / Współpraca z UŚ / Wydarzenie szkolne / Wykłady

  Ładowanie wpisów...
 • Zajęcia laboratoryjne w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji Badań Interdyscyplinarnych

  W czwartek 20 lutego 2020 r. uczniowie klas I i II Katolickiego Liceum wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, które były kontynuacją wykładu wygłoszonego przez prof. dr hab. Armanda Cholewkę. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z działaniem kamery termowizyjnej. Jest to urządzanie, które rejestruje promieniowanie podczerwone, emitowane przez ciała o określonej temperaturze. Otrzymany obraz odwzorowuje rozkład…

 • Projekt Eko-szkoła

  W dniu 24.10.2019 w naszej szkole odbył się wykład dr Michała Ciepłego inaugurujący projekt „Eko-szkoła”.  Dr Michał Ciepły jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego i wybitnym specjalistą z zakresu procesów zachodzących w obrębie kriosfery ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu cielenia lodowców. W ramach swojego wykładu zaprezentował środowisko przyrodnicze Spitsbergenu, a także zmiany zachodzące w obszarach polarnych. Wskazał na…

 • Czy zwierzęta mają duszę?

  „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.”…