Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej rozpoczęta!

Nasze bezpłatne trzyletnie niepubliczne liceum ogólnokształcące czeka na absolwentów gimnazjum.
Nasze bezpłatne czteroletnie niepubliczne liceum ogólnokształcące czeka na absolwentów szkoły podstawowej.
Szkoła oferuje:
– możliwość nietypowego zestawiania przedmiotów na poziomie rozszerzonym, jeśli jest to uzasadnione kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia,
– języki obce nauczane lektoratowo w grupie odpowiadającej aktualnemu opanowaniu języka przez ucznia (możliwość podjęcia nauki w zakresie rozszerzonym języka angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i niemieckiego),
– udział w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim dzięki nawiązanej współpracy – Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Teologiczny,
– wyjazdy zagraniczne – 15letnia współpraca z francuskim liceum w Metz, wymiana Polsko – Niemiecka,
– wysoki poziom nauczania – nauczyciele są egzaminatorami OKE, stale podnoszą swoje kwalifikacje,
– kameralna atmosfera – niewielkie grupy umożliwiają naukę dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia,
– bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koło teatralne – co roku premiera na deskach Pałacu Kultury Zagłębia, koło gier planszowych i inne w zależności od potrzeb).

Plan rekrutacji:
1. Informacje MEN dotyczące ogólnej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

2. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów Katolickiego Gimnazjum i ósmych klas Katolickiej Szkoły Podstawowej – przedstawienie oferty naszego liceum – PREZENTACJA.
3. Spotkania informacyjne dla uczniów Katolickiego Gimnazjum i ósmych klas Katolickiej Szkoły Podstawowej – przedstawienie oferty naszego liceum – PREZENTACJA.
4. Dzień Otwarty Szkoły – dla wszystkich uczniów, którzy chcą odwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą.
5. Szkolenie o Systemie Rekrutacji Elektronicznej do szkół dla rodziców i uczniów Katolickiego Gimnazjum i ósmych klas Katolickiej Szkoły Podstawowej.
6. Rekrutacja elektroniczna – wybór szkoły.
7. Dostarczenie dokumentów do szkoły.