Egzaminy DELF

  Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy (DELF, DALF) ważne są bezterminowo.

  Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego. Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

  Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

 • Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:
 • Rozumienie ze słuchu,
 • Rozumienie tekstu pisanego,
 • Wypowiedź pisemna,
 • Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

  Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

 • DELF Prim: – Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego<. Obejmuje trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1, A2.
 • DELF Junior: – Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.
 • DELF Tout Public: – Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych
 • DELF Pro: – Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych, a tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.