Klasy Frankofońskie

Nasza szkoła proponuje swoim uczniom poznanie świata frankofonii poprzez:

  • możliwość nauki ze zwiększoną ilością godzin języka francuskiego,
  • korzystanie z zajęć prowadzonych przez lektora języka francuskiego w Polsce oddelegowanego na potrzeby uczestników projektu przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie oraz Wallonie Bruxelles International,
  • udział w wymianach szkolnych z Francją,
  • udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych związanych z Ambasadą Francuską i Francuskim Instytutem w Polsce,
  • możliwość zdawania egzaminu DELF przygotowanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie z grupy frankofońskiej korzystają z oferty edukacyjnej i materiałów dydaktycznych proponowanych przez instytucje partnerskie projektu, ambasady krajów frankofońskich, instytucje kulturalne i wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz organizują w szkole obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii.
Dzieje się tak między innymi dlatego, że Dnia 4 grudnia 2015 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej weszło do grona 10 szkół wyróżnionych przez Ambasadę Francji za ich wkład w dziedzinie nauczania języka francuskiego i rozpowszechniania kultury francuskiej w regionie.
Wtedy to podpisana została umowa o współpracy: Szkoły Katolickie stały się Szkołami Partnerskimi Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz ośrodkiem przygotowującym uczniów do egzaminu DELF.