Wycieczki krajowe

Nasze liceum charakteryzuje się tym, że uczymy się nie tylko w szkolnych ławkach. Trzeba pojechać w Tatry, by zrozumieć górskie piętra roślinności. Musimy zobaczyć dobry spektakl w Krakowie i odwiedzić nietypowe muzea, żeby poczuć, przy okazji zwiedzania Starego Miasta, że to miejsce jest nie tylko podszyte folklorem Sukiennic, ale by utwierdzić się w przekonaniu, że jest to miasto kultury i sztuki przez duże „K” i „S”. Wrocław, Warszawa, Oświęcim, Wieliczka to stałe miejsca zwiedzania przez uczniów ze wszystkich liceów. Nie jesteśmy w tym gorsi – gdy przyjeżdżają do nas Francuzi na wymianę, zawsze można z nimi zobaczyć to i owo.