Wykwalifikowana kadra nauczycielska

Nie jesteś dla nas kolejnym numerem w dzienniku, nie jesteś uczniem, któremu chcemy wtłoczyć wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, ale jesteś dla nas człowiekiem. Wiemy, że jesteś  indywidualną osobą, posiadającą temperament, cechy osobowości, oczekiwania od szkoły i życia. Staramy się tak prowadzić proces edukacji, by każdy człowiek kończący tę szkołę, wkraczając na dalszą ścieżkę nie tylko zawodową, ale też osobistą, mógł powiedzieć „jestem lepszy niż byłem”.Nauczyciele, z którymi będziesz u nas spotykał się na zajęciach, zaproszą Cię do współpracy na zupełnie innych zasadach niż te, które znasz ze swojej szkoły. Tempo pracy dostosujemy do Twoich potrzeb, pozwala nam na to niewielka ilość osób w grupie, w której uczniowie uczą się przedmiotów kluczowych i tych o rozszerzonym zakresie. Przyjemna atmosfera pracy wynika z przekonania kadry, że każda lekcja to spotkanie nauczyciela z uczniem i jego rówieśnikami. Staramy się iść z duchem czasu, i kiedy tylko jest to możliwe, korzystamy z technologii informacyjnej, która ma ułatwić naukę i uprzyjemnić pracę.