Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 12 marca br. do 25 marca br. w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Z poważaniem Ewa Raszka
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach