Harmonogram powrotu do szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 17 do 30 maja 2021r uczniowie klas IV – VIII oraz I i II LO wracają do nauki szkolnej w systemie hybrydowym, co oznacza, że:

1. Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, tj. stacjonarnie.
2. Co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizacja zajęć według tego podziału odbywać się będzie na podstawie harmonogramu, który uwzględni w miarę możliwości realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób stacjonarny, jak i online.
Harmonogram zajęć w ww. okresie przedstawia się następująco:
a) Od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w systemie stacjonarnym zajęcia odbywają klasy 1A i 2A
b) Od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w systemie stacjonarnym zajęcia odbywają klasy 2B i 2C

Powrót do szkoły odbywa się nadal w pełnym reżimie sanitarnym.

Uczniowie odbywają zajęcia w przypisanych im dotąd salach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MEN pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach?fbclid=IwAR2l-dUKPYthEMfHmZHVjC6kyKhNtRrVrtMwIKutEpO2KNjAgboCzioc9NQ