Organizacja zajęć szkolnych w okresie epidemii

Szanowni Państwo,

zajęcia dydaktyczne stacjonarne z zachowaniem wytycznych GIS, MEN i MZ rozpoczynają się 2 września 2020r. według planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami i udają się bezpośrednio do wyznaczonych klas:

– wejście główne (z dziedzińca wspólnego z TZN) –

kl.4, sala 23
kl.5b, sala 42
kl.6a, s. 40
kl.6b, s.41
kl.7c, s.39
kl.8, s. 29
kl.I LO, s.36
kl. II B LO, s.25
kl.II C LO, s.24
kl.III LO, s. 43

– wejście od placu zabaw:

kl. 5a, s. 8
kl.7a, s.9
kl.7b, s.10
kl.6c, s.12
kl.II A LO, s.18

Wejście do szkoły odbywa się przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

zachowanie odstępu 1,5 m,
zakrycie ust i nosa,
dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.

Szczegółowe procedury organizacji zajęć szkolnych zostaną opublikowane wkrótce.