Przedświąteczne życzenia wielkanocne

Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym oraz uczniami życzą zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie prawdziwą radość, napełni wszystkich pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu wszelkich trudności.