Wystawa prac naszych uczniów w Pałacu Kultury Zagłębia

Wystawa Sylwia Nowak i uczniowie  w przeszkleniach Sali Teatralnej potrwa od 20 czerwca do 15 sierpnia. Zaprezentowano na niej miedzy innymi osiągnięcia plastyczne uczniów z Katolickiej Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. Wystawa wyjątkowy ma charakter, nawiązuje głównie do świata ikony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracami naszych dzieci i naszej młodzieży do Pałacu Kultury Zagłębia – wystawa po prawej stronie.

Ścisła współpraca Katolickich Szkół w Dąbrowie Górniczej i Pałacu Kultury Zagłębia rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. Wierzymy, że nauka przedmiotów artystycznych daje najlepsze rezultaty, kiedy podstawa programowa realizowana jest w miejscu, w którym oddycha się kulturą i sztuką. Pani Sylwia uczy naszych uczniów wykonywania prac rysunkowych, malarskich, graficznych oraz ceramicznych. Pracownia plastyczna PKZ realizuje od lat program wychowania przez sztukę i dla sztuki wg koncepcji Herberta Reada.Objęta jest ona całorocznym patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.