XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki – sucesy naszych uczennic

25 kwietnia br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy”.
Konkurs adresowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, klas drugich i trzecich gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych został objęty Honorowym Patronatem Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły.
Nadesłane prace były oceniane w dwóch kategoriach: tekst prozą/wiersz, a także w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum/szkoła ponadpodstawowa.
W konkursie wzięli udział uczniowie z całej Polski, prezentując niepublikowany wcześniej tekst prozatorski lub trzy wiersze.
Wysoki poziom nadesłanych prac oceniany był przez jury pod przewodnictwem poety Jacka Golonki.Julia Płonka uczennica III klasy gimnazjum została uhonorowana I miejscem  w kategorii POEZJA, SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM .
Natomiast Dominika Krajniewska uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w kategorii POEZJA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA zdobyła II miejsce. Bardzo się cieszymy i gratulujemy dziewczętom sukcesu.