Podziękowanie od dzieci z Ukrainy

Jednym z tymczasowych domów naszych Braci z Ukrainy, którymi zaopiekowaliśmy się jako Szkoła, jest Dom Działkowca w Sosnowcu. Dzięki hojności naszych Rodziców i Nauczycieli, do niedawna siedemnaścioro, teraz dwadzieścioro siedmioro dzieci otrzymało od nas „bagażnik” darów. Były to przybory szkolne, zabawki, maskotki, gry, puzzle, ubrania.

Pomoc, której możemy udzielić tej małej społeczności ukraińskiej, na tym się nie kończy, tym bardziej że potrzeby wcale nie maleją, bo osób zamieszkujących ten obiekt przybywa.

Te dzielne kobiety ze wspaniałymi dziećmi nie narzekają, choć warunki nie są łatwe. Przy każdym spotkaniu w oczach widać ogromną wdzięczność okazaną pomoc i nadzieję, że nie zostawimy ich w potrzebie.