Stypendyści I półrocza r. szk. 2020/2021

Nagroda Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie to nie tylko duże wyróżnienie – w naszej szkole wiąże się z nią również stypendium naukowe. Przyznawane jest ono uczniom liceum z zachowaniem wzorowym i cieszącym się najwyższą średnią na poziomie rocznika. Stanowi uhonorowanie ich pracy i wysiłku.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

Klasa 1
Piotr Kwiatkowski

Klasa 2A
Julia Sęga

Klasa 2B
Michał Sobala

Klasa 3
Zuzanna Kowalczyk

Miło nam poinformować, że Michał Sobala został jednocześnie STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów,