Sukces Maćka w konkursie!

Maciek Bliźniuk uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego wziął udział w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Recenzję Książki. Konkurs organizowała sieć księgarń TAK CZYTAM przy współpracy z: biblionetka.pl, czytambolubie.com, Come Book, Bianca Okońska, Books And Cats Lover, Rude recenzje, Book z Tobą.
Celem Konkurs na Najlepszą Recenzję Książki było kształtowanie świadomości czytelniczej, rozszerzanie zainteresowań czytelniczych, a przede wszystkim zachęcanie uczniów do aktywnego czytelnictwa, czyli nie tylko do czytania książek, ale także prowadzenia rozmów na temat czytanych książek, dzielenia się opiniami i dyskutowania o literaturze. Do konkursowych zadań należało zapoznanie się z zasadami pisania dobrej recenzji, a następnie stworzenie własnego tekstu na podstawie przeczytanej książki. Jury konkursu, oceniając uczniowskie recenzje, brało pod uwagę takie kryteria jak: zawarcie w recenzji części informacyjnej i krytycznej, poprawność językowa, logika wypowiedzi oraz ogólna orientacja w tematyce.
Organizator i jurorzy Konkursu, jak sami podkreślają, byli pod dużym wrażeniem nadesłanych prac, które zachwyciły ich pod względem merytorycznym i stylistycznym.
Maciek za udział został uhonorowany dyplomem i nagrodami ufundowanymi przez organizatora.
Gratulujemy Maćkowi i życzymy dalszych sukcesów literackich!