Projekty gimnazjalne 2018

Każde gimnazjum powinno zapewnić możliwość realizacji projektów gimnazjalnych, których zaliczenie jest obowiązkowe, a temat wpisany jest na końcowym świadectwie po klasie III. W naszym gimnazjum uczniowie i opiekunowie projektów wywiązują się z tego obowiązku wzorowo. Tematy są twórcze i wzbudzają ciekawość uczniowską, kształtują umiejętność współpracy w zespołach oraz
posługiwanie się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji, uczą rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, łączą i porządkują różne, jednostkowe elementy wiedzy, a podejmowanie odpowiedzialności i organizowanie własnej pracy w to ważna cecha naszych projektów, na którą kładziemy szczególny nacisk.

Uczniowie niebawem kończący naukę w gimnazjum podejmowali następujące tematy:

  1. Jak pomagać zwierzętom w schronisku?
  2. Ubezpieczenia społeczne. ZUS.
  3. Magnetyzm w fizyce i chemii.
  4. Finansowa pomoc niepełnosprawnym jako przykład szkolnej działalności charytatywnej.
  5. Ceremonia parzenia zielonej herbaty.
  6. XXI w. – wiek depresji.
  7. W nieskończonym świecie fraktali.
  8. Polscy pisarze dla dzieci i młodzieży w XXI wieku.
  9. Jakie zagrożenia niesie ze sobą zjawisko smogu?

Zainteresowanych odsyłamy do poczytania krótkich relacji z realizacji projektów.