W nieskończonym świecie fraktali

To pierwszy projekt dotyczący matematyki w historii naszej szkoły! Dotychczas nie było śmiałków, którzy podjęliby się tego trudnego zadania. Dlatego zasługuje na szczególna uwagę. Pomysł, by projekt dotyczył tego zagadnienia jest efektem burzy mózgów uczniów Amelii i Damiana oraz opiekuna – nauczyciela matematyki mgr Anny Olempy. Opracowanie i zatwierdzenie metryczki – planu pracy – przypadło w udziale również nauczycielowi matematyki mgr Annie Segiedyn.

Uczniowie według planu starali się krok po kroku, najpierw zgłębiać tajemnice samopodobieństwa fraktali, potem złożoności tego pojęcia i historii kolejnych odkryć zjawiska przez naukowców.

Gdy uczniowie dotarli do tajemnicy fraktali w otaczającym nas świecie i zastosowania ich w różnych dziedzinach nauki oraz sztuki doszli do wniosku, że „im głębiej w las”, tym zagadnienie staje się ciekawsze. W efekcie końcowym Amelia i Damian przedstawili krótką prezentację swoich odkryć przed wymagającą publicznością – klasami trzecimi oraz drugą. Oczywiście nie zabrakło komisji złożonej z nauczycieli – obu wspomnianych już opiekunów projektu, nauczyciela fizyki i chemii dr Renaty Babiarz-Zdyb oraz języka polskiego mgr Małgorzaty Mroczek-Rutki. Prelekcja była ciekawa i profesjonalna,  wygłoszona językiem przystępnym, ale nie pozbawionym matematycznego wydźwięku. Programy komputerowe służące do generowania fraktali w 2D i 3D pomogły graficznie przybliżyć pojęcie fraktali. Uczniowie wykonali również dwie gazetki ścienne na ten temat.