O obchodach Święta Liczby PI

Ćwiczenia praktyczne to świetna okazja dla uczniów, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat nauk przyrodniczych i zdobyć cenne umiejętności związane z prowadzeniem eksperymentów, wynikające z podstawy programowej.
14 marca uczniowie klasy 1B i 2A naszej szkoły udali się na Uniwersytet Śląski aby wziąć udział w obchodach Święta Liczby PI. W ramach tego dnia postanowiliśmy odwiedzić Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach laboratoryjnych przygotowanych przez dr hab. prof. UŚ Anetę Słodek, oraz dr Mateusza Penkale.

Na początku warsztatów omówiono teoretyczny aspekt zajęć. Zapoznaliśmy się z podstawowymi narzędziami laboratoryjnymi oraz zasadami bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym.

Następnie przeszliśmy do praktyki laboratoryjnej. Każdy z nas miał okazję samodzielnie wykonać kilka prostych doświadczeń. Pracowaliśmy w parach, co pozwoliło nam na wymianę pomysłów i spostrzeżeń.

Przykładowymi doświadczeniami, które wykonaliśmy były identyfikacje cukrów za pomocą prób Tollensa oraz Trommera. Mieliśmy również okazję wykonać kilkanaście prób płomieniowych, aby przekonać się na jaki kolor barwią ogień poszczególne pierwiastki.

Warsztaty chemiczne były dla nas nie tylko świetną okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z dziedziny chemii, ale także pozwoliły nam rozwijać umiejętności pracy w grupie oraz precyzyjnego przeprowadzania eksperymentów.