14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Dzień, który każdego roku jest wielkim świętem całej społeczności szkolnej. Niestety, tym razem bez spotkań, akademii, występów. Jedynie, w bardzo kameralnej atmosferze i z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się uroczystość Ślubowania klasy pierwszej LO oraz wręczenie przez Panią Dyrektor dyplomów oraz stypendiów naukowych dla uczniów, którzy w ubiegłym roku osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrody te otrzymali:
Marcin Gryszka kl. VIIIa SP
Dawid Michalski kl. IIA LO
Julia Sęga kl. IIA LO
Michał Sobala kl. IIB LO
Zuzanna Kowalczyk kl. IIIA LO
Serdecznie gratulujemy i wszystkim nauczycielom, dyrekcji, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom naszych szkół życzymy dużo zdrowia oraz satysfakcji z wyników swojej pracy.