Ceremonia pogrzebowa prof. Wandy Półtawskiej

„Niestrudzona wojowniczka o moralność, o świadomość, o drugiego człowieka. Kiedy patrzy się na historię jej życia, kiedy słucha się tego, co mówiła, co napisała, wcale nie dziwi, że drogi jej i księdza Karola Wojtyły spotkały się – mówił prezydent Andrzej Duda w Bazylice Mariackiej podczas ceremonii pogrzebowych prof. Wandy Półtawskiej
Nasze poczty sztandarowe reprezentowały wspólnoty KSP I KLO w Kościele Mariackim oraz cmentarzu salwatoriańskim w Krakowie.