Czy zwierzęta mają duszę?

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.”
Rdz. 1.28-29

W piątek 29 marca uczniowie naszego liceum mieli przyjemność wysłuchać wykładu Pana Szymona Hołowni na temat „Czy zwierzęta mają duszę?”. Było to jedno ze 150 spotkań z ludźmi nauki i kultury w ramach obchodów 15. Festiwalu Nauki, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz władze miasta.
Treść wykładu to pewien skrót myśli poruszanych w ostatniej książce Sz. Hołowni, pt „Boskie zwierzęta”. Zagadnienia, których dotknął w swoim wystąpieniu, dotyczyły wielu aspektów traktowania przez nas świata zwierząt i nie tylko.
Najważniejszym tematem była bezmyślność/nieświadomość człowieka korzystającego w sposób egoistyczny z dóbr, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy. Począwszy od nadprodukcji żywności pochodzącej od zwierząt, z których każde jest, podobnie jak my, stworzone przez Boga, aż po zachłanne używanie wody, czy brak oszczędności ropy naftowej – ze wszystkiego korzystamy ponad miarę, bez zastanowienia. Ponadto prelegent przekonywał o tym, że kończące się zasoby ziemi są również naszym problemem oraz że nie pozostajemy bez wpływu na ewentualne przedłużenie życia ludzi na Ziemi. Zdaniem wykładowcy (jak również wielu ekologów) korzystając niewłaściwie z różnych zasobów, niejako zabieramy je naszym dzieciom. Rozwiązań jest wiele, możemy na przykład powstrzymać się od jedzenia mięsa w takim wymiarze jak dotąd, przestawić się na zdrowy – roślinny tryb odżywiania.
Kolejną konsekwencją zachłanności człowieka jest głód w Południowej Afryce. Dług, jaki zaciągamy wobec globu, odbija się na najuboższej ludności. Mamy jednak możliwość wspierania różnych inicjatyw działających na rzecz ubogich, na przykład fundacji Dobra Fabryka, założonej przez Sz. Hołownię. Jako nauczyciele i uczniowie szkoły imienia św. Brata Alberta, powtarzając za patronem „Bądź dobrym jak chleb” oraz idąc za myślą podsuniętą przez prelegenta wykładu, „Jest później niż myślisz”, namawiamy na skorzystanie z szansy niesienia pomocy najuboższym tego świata i dołączenia się do wsparcia „produkcji dobra” – https://www.dobrafabryka.pl/.