III edycja Konkursu Osiem Błogosławieństw – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

W naszym cyklicznym konkursie tym razem chcemy zatrzymać się nad piątym błogosławieństwem.
Będą nam towarzyszyć słowa Jana Pawła II „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.

Ciągle brakuje miłości w nas i w otaczającym nas świecie. Uważamy, że najlepiej i najwięcej miłości można okazać przede wszystkim w uczynkach miłosierdzia. Dlatego chcemy poprzez wszystkie rodzaje i kategorie konkursowe dostrzec osoby zaangażowane w niesienie pomocy, chcemy mówić o potrzebie „bycia dobrym jak chleb” i o tym, że właśnie poprzez dawanie siebie znajdujemy prawdziwe szczęście.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca oraz szkół prowadzonych przez SPSK w całej Polsce.

W tym roku zapraszamy do:

KONKURSU LITERACKIEGO NA:
• BAŚŃ – KLASY 1-3 SP,
• OPOWIADANIE – KLASY 4-8 SP,
• WIERSZ – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE.

KONKURSU PLASTYCZNEGO NA:
• PRACĘ PLASTYCZNĄ – KLASY 1-3 SP,
• FOTOREPORTAŻ – KLASY 4-8 SP,
• ETIUDĘ FILMOWĄ – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE.

KONKURSU MUZYCZNEGO NA:
PIOSENKĘ – DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH.

KONKURSU RECYTATORSKIEGO NA:
DEKLAMACJĘ – DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części dostępne są w REGULAMINIE.
Tam znajdują się informacje o kryteriach oceniania, o terminach nadsyłania prac oraz publikacji wyników.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Dąbrowie Górniczej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK.

Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas Uroczystego zakończenia konkursu dnia 20 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższe miejsca, są zaproszeni na tę uroczystość, by odebrać nagrody, a w przypadku konkursu muzycznego i recytatorskiego poproszeni będą o wykonanie utworu podczas tej uroczystości.

Patronat nad konkursem obejmuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza.

A organizatorami są Katolickie Szkoły SPSK w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Zapraszamy do udziału!