Licealiści na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ – odsłona pierwsza

Rozpoczął się nowy rok akademicki, a wraz z nim cykl wykładów w ramach projektu „Licealiści na Wydziale Nauk Przyrodniczych”. W pierwszych wykładach, które odbyły się 20 października, wzięli udział uczniowie klas II i IV Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Inaugurację tego cyklu rozpoczęła prelekcja prowadzona przez prof. dr hab. Magdalenę Rost – Roszkowską ” Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej”.

Drugi wykład wygłoszony przez dr Bożenę Nowak  „Jak załatwić milion spraw w sekundę, czyli jak działają enzymy” również był dla nas bardzo interesujący i atrakcyjny. Nasi licealiści nie tylko z zaciekawieniem słuchali, ale też aktywnie brali udział w dyskusji. Tematyka trafiła do naszej młodzieży, która wiąże w przyszłości naukę biologii ze swoją ścieżką edukacyjno – zawodową.