Po wykładzie „Słowa i ludzie …”

W piątek 26 lutego 2021r. uczniowie naszego KLO wysłuchali wykładu pani dr hab. prof. UŚ Aleksandry Niewiary na temat: Słowa i ludzie w opowieści Henryka Sienkiewicza o polskim srebrnym wieku.

Czy wiesz, że Henryk Sienkiewicz „ uczył się czytać” z książek Mikołaja Reja?

Jaki wiek nazywamy w Polsce srebrnym i dlaczego?

Który z bohaterów słynnej „Trylogii” istniał naprawdę?

Kmicic miał na imię Samuel?

Na te pytania znają już odpowiedzi uczniowie naszego liceum. W czasie wykładu mogliśmy poznać badaczy twórczości Henryka Sienkiewicza, poznać ciekawostki z jego życia i zrozumieć znaczenie autora powieści historycznych dla budowania naszej tożsamości narodowej.

 

Kilka słów o  prelegencie:

Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa; semantyka i pragmatyka, szczególnie w ujęciu historycznym oraz na tle porównawczym języków słowiańskich i indoeuropejskich; językoznawstwo kognitywne; zagadnienia pamięci zbiorowej . Trzon badań stanowi opis przekształceń polskich stereotypów narodowych – w tym: autostereotypu i jego związków z tożsamością wspólnoty – które są rekonstruowane na podstawie prywatnych dokumentów polskiej szlachty od XVI do XX w.

Książki autorskie i współautorskie:

• Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
• Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX wiek). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, wyd. 1 2009 ; wyd. 2 popr. Katowice 2010.
• Moskwicin –Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź:  Ibidem, 2006.
• Szkolny słownik terminów gramatycznych. Katowice: Videograf, 2001 (współautorstwo z Aleksandrą Janowską).
• Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
• Język polski czasu drugiej wojny światowej, red. Irena Bajerowa, Warszawa:  Energeia, 1996 (członek zespołu autorskiego)

Źródło: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=322&lang=pl