Sens życia – wykład

Dnia 20.02.2023 prof. dr hab. Marek Wójtowicz, filozof i psycholog pracujący w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego spotkał się z uczniami naszego Katolickiego Liceum i wygłosił dla nich wykład zatytułowany „Sens życia”. Pytanie o sens życia jest jednym z najważniejszych pytań stawianych sobie przez każdego człowieka . Jakimi wartościami kierować się w życiu, aby być szczęśliwym? Jak radzić sobie z trudnościami życia?


Profesor rozpoczął swoją wypowiedź od krótkiej prezentacji filozofii egzystencjalistów , w tym reprezentanta tego kierunku myślowego Jean-Paula Sartre’a, który uważał, że człowiek jest wolny i odpowiedzialny za swoje decyzje, ale jednocześnie skazany na samotność i beznadzieję. Następnie omówił teorię Zygmunta Freuda, według której człowiek jest sterowany przez swoje nieświadome pragnienia i konflikty wewnętrzne, co wpływa na jego zachowanie i wybory życiowe.

W drugiej części wykładu prof. Marek Wójtowicz skupił się na koncepcji Victora Frankla, austriackiego filozofa, psychiatry i psychoterapeuty, więźnia obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, twórcy logoterapii (metody psychoterapeutycznej ukierunkowanej na rozważania nad sensem). Według Frankla, człowiek jest w stanie przetrwać najtrudniejsze sytuacje pod warunkiem, że jego życie ma cel i sens. Jego teoria mówi, że sens życia wynika z indywidualnego doświadczenia i wartości, jakimi człowiek się kieruje. Dzięki swojej determinacji i wewnętrznej sile, Frankl stał się inspiracją dla wielu ludzi, którzy czerpią z jego nauk nadzieję i motywację do przetrwania, nawet w najtrudniejszych momentach życia.

Prof. Marek Wójtowicz podsumował swoje wystąpienie podkreślając, że poszukiwanie sensu życia jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji i jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Teresa Konieczniak