Warsztaty eko-językowe

W piątek, 15.06.2018, odbyły się w naszych Szkołach Katolickich warsztaty ekologiczno-językowe prowadzone przez Dyrektora Ośrodka Alliance Française w Katowicach, pana Stephana JOLIVET. Warsztaty francuskojęzyczne przeznaczone były dla klas frankofońskich. Z przygotowanej prezentacji młodzież dowiedziała się o szczycie klimatycznym ONZ organizowanym w grudniu 2018 w Katowicach,  COP24, a także miała okazję do powtórki słownictwa związanego z ekologią.


Pan dyrektor spotkał się również z uczniami, którzy nie uczą się języka francuskiego.  Po godzinnych zajęciach , opuszczając szkolną aulę chwalili się znajomością kilku zwrotów francuskich, możliwością przedstawienia się w jeszcze jednym języku obcym.  Pan JOLIVET rozpoczął swoje spotkanie kilkoma piosenkami francuskimi i szybko się okazało się, że większość z nich znana była naszym uczniom, mimo iż nie uczą się francuskiego.
Bardzo dziękujemy panu Stephanowi JOLIVET za to spotkanie i mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym będzie okazja do dalszej współpracy  z  katowickim  Alliance Française.