Szkoła Partnerska Uniwersytetu Śląskiego

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej zostało uhonorowane Certyfikatem Szkoły partnerskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim trwa od sześciu lat  i obejmuje następujące  Wydziały:
  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Teologiczny
  • Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Wydział Nauk Społecznych
Celem podpisanego w 2017 r. porozumienia było umożliwienie uczniom naszej szkoły udziału w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Śląski. Od tego czasu odbyło się szereg spotkań różnego typu pozwalających rozwijać naszym uczniom indywidualne zainteresowania i umiejętności. Wykłady, prelekcje i warsztaty  prowadzone były przez pracowników naukowych w szkole, jak również na Uniwersytecie. Dziękujemy za dotychczasową opiekę  naukową nad naszą szkołą i liczymy na dalszą owocną współpracę.