Wykład dr Cecylii Tatoj 

W poniedziałek, 30.05.2022, uczniowie klasy I i III Katolickiego Liceum mieli okazję spotkać się  z dr Cecylią Tatoj, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego i wysłuchać wykładu „Ci  dziwni  Hiszpanie…, czyli kilka słów o różnicach socjokulturowych”. 

Temat na czasie, bo znów, po zniesieniu sanitarnych restrykcji wyjazdowych  otwierają nam się możliwości podróżowania. Uwarunkowania kulturowe kształtują takie, a nie inne zachowania, rodzą takie, a nie inne zwyczaje w społeczeństwie.  Wyjeżdżając do innego kraju czasami  czujemy się zagubieni  i skrępowani  w różnych sytuacjach, nie rozumiemy wielu zachowań. Podobnie obcokrajowcy w naszym kraju,  często są zadziwieni naszymi  zachowaniami. W zależności od uwarunkowań kulturowych ludzie inaczej reagują na podobne sytuacje, inaczej oceniają pewne zachowania, na przykład w Polsce niegrzecznie jest przerywać komuś, kto mówi , natomiast w Hiszpanii niegrzecznie jest jedynie potakiwać  głową.  Im więcej wtrącamy się do czyjejś wypowiedzi zadając pytania, dopowiadając, tym bardziej świadczy to o aprobacie tego, co mówi do nas nasz rozmówca. W Hiszpanii często  nieznani sobie ludzie uśmiechają się np. w autobusie lub na ulicy. U nas, uśmiechanie się w autobusie do nieznajomych jest  odbierane jako coś dziwnego, coś, co nie przystoi. 

Wykład był bardzo ciekawy i mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać  z panią dr Cecylią Tatoj.