Wykład inauguracyjny Dowody na istnienie Boga

Tradycją Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jest rozpoczynanie każdego roku szkolnego wykładem inauguracyjnym, który stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale także inspirację dla młodych umysłów. W roku szkolnym 2023/2024 mieliśmy niezwykłą okazję gościć prof. dra. hab. Marka Wójtowicza z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jego wykład o intrygującym tytule „Dowody na istnienie Boga” zgromadził w szkolnej auli – zarówno naszych licealistów, jak i nauczycieli, którzy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w mądrość argumentów przedstawianych przez profesora. Wykład ten nie tylko wzbogacił naszą wiedzę, ale także skłonił do refleksji nad duchowym wymiarem życia.

Podczas wykładu prof. Wójtowicz przedstawił dwa klasyczne argumenty na rzecz istnienia Boga: zakład Pascala oraz ontologiczny dowód Anzelma z Canterbury. Zakład Pascala sugeruje, że warto wierzyć w Boga, nawet jeśliby On nie istniał, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści wiecznego życia w porównaniu do ewentualnej straty. „Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz, nie tracisz nic”.

Z kolei dowód ontologiczny Anzelma z Canterbury zakłada, że samo pojęcie doskonałego Boga implikuje Jego istnienie, ponieważ byt doskonały nie mógłby istnieć jedynie jako abstrakcja. W dobie postępu naukowego i rosnącego sceptycyzmu oba te dowody mogą być trudne do przyjęcia dla wielu ludzi. Jednak dla uczniów i pracowników Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie istnienie Boga jest fundamentalnym założeniem, te argumenty nabierają szczególnej wartości. Służą one nie tylko jako intelektualne wsparcie dla wiary, ale także jako narzędzie do głębszej refleksji nad duchowym wymiarem życia, który jest tak ważny dla kształtowania młodych umysłów.