Wymiana francuska

Powróciła z Francji grupa naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Liceum. Uczniowie, pod opieką dyrektor Ewy Raszki i wicedyrektor Teresy Konieczniak, przebywali w Metz, francuskim mieście Lotaryngii (Lorraine) w ramach wymiany szkolnej z Liceum Fabert. Uczniowie bardzo godnie reprezentowali naszą szkołę, miasto i kraj.
Ich francuscy gospodarze przyjadą do Polski z rewizytą w maju 2019 r.
Serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć znajduje się TUTAJ