XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Dnia 2 czerwca 2023r. udaliśmy się na XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Po przybycie na miejsce udaliśmy się przed cudowny obraz, aby indywidualnie podziękować za cały rok szkolny.

 

 

O godzinie 11:00 uroczyście zostaliśmy powitani przez Panią Prezes SPSK Marię Chodkiewicz. Po krótkim przywitaniu wzięliśmy udział w mszy świętej celebrowaną przez J. E. Ks. bp Antoni Długosz.

 

 

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele odczytali akt zawierzenia Maryi wszystkich Szkół SPSK.