Zajęcia laboratoryjne w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji Badań Interdyscyplinarnych

W czwartek 20 lutego 2020 r. uczniowie klas I i II Katolickiego Liceum wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, które były kontynuacją wykładu wygłoszonego przez prof. dr hab. Armanda Cholewkę.

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z działaniem kamery termowizyjnej. Jest to urządzanie, które rejestruje promieniowanie podczerwone, emitowane przez ciała o określonej temperaturze. Otrzymany obraz odwzorowuje rozkład temperatur badanego obiektu (np. ciała człowieka). Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób kamera może być wykorzystana w diagnostyce, m.in. do wykrywania początkowych stanów nowotworowych piersi i innych schorzeń wewnętrznych. Pomiary za pomocą kamery termowizyjnej należą do metod bezkontaktowych.

Drugim urządzeniem, którego zasadę działania poznali uczniowie, to był ultrasonograf (USG). Jest to urządzenie, w którym stosuje się ultradźwięki do badania i obrazowania wielkości oraz kształtu narządów wewnętrznych. USG może pokazać nieprawidłowe obszary w tych narządach. Umożliwia również wykrycie nieprawidłowości w strukturze naczyń i narządów, patologie organów i struktur ciał. Jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Na koniec uczniowie zobaczyli w jaki sposób hoduje się komórki w warunkach laboratoryjnych. Zwiedzili nowoczesne laboratorium, gdzie prowadzi się badania in vitro. Uczniowie mogli zobaczyć pod mikroskopem komórki nowotworowe oraz wysłuchać informacji na temat nowotworów, które najczęściej występują w organizmie ludzkim. Zajęcia uświadomiły uczniom jak ważna jest profilaktyka.


Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia TUTAJ.