BIBLIOTEKA SZKÓŁ KATOLICKICH

W roku 2018 nasze szkoły otrzymały dotację w ramach zadania publicznego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczna zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
 
DANE ILOŚCIOWE:

Dla szkoły podstawowej zakupiono 754 egzemplarze książek (377 tytułów) na kwotę 15 000 zł, w tym 155 egzemplarzy lektur (38 tytułów). Dla liceum zakupiono 245 egzemplarzy książek (79 tytułów) na kwotę 5 000 zł, w tym 215 egzemplarzy lektur (53 tytuły).

W ramach realizacji projektu powołany został zespół ds. realizacji projektu w skład którego weszły:

Beata Szczepańska-koordynator projektu
Agata Czaplak
Małgorzata Nowak
Małgorzata Mazur
Patrycja Drożdżowska
Kinga Swarlik.

W szkole podstawowej i liceum od października 2018 r. realizowany jest harmonogram działań promujących czytelnictwo. W ramach harmonogramu zbierano propozycje tytułów książek od uczniów, nauczycieli i rodziców , prowadzone są zajęcia tematyczne, konkursy. Szkoła współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną.

W szkole przy ul. Zawidzkiej biblioteka szkolna otrzymała nową siedzibę w Sali nr 17. Obie biblioteki , przy ul. Zawidzkiej i przy ul. Augustynika zostały wyposażone w nowe regały.

Naszym priorytetem jest przekazanie młodzieży miłości do literatury, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na niematerialny, duchowy wymiar życia : literaturę, sztukę, naturę, emocje i relacje międzyludzkie. Idąc za sentencją : ”Dziecko, które czyta staje się dorosłym, który myśli” chcielibyśmy, aby biblioteka i czytelnia były miejscem ciszy, skupienia, odkrywania piękna ukrytego pod okładkami książek.

 

Załączniki:

Lista książek – liceum
Lista książek – szkoła podstawowa
Regulamin biblioteki
Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych