Umowa z Uniwersytetem Śląskim – wspominamyW poniedziałek 9 stycznia 2017 roku w siedzibie Katolickich Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Katolickimi Szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej, którego celem jest umożliwienie licealistom udziału w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, zwłaszcza przez Wydział Filologiczny, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, pozwalających im rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności.


W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki dr Ewa Półtorak, dr Cecylia Tatoj  z Zakładu Hispanistyki, pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat, dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej, ks. dr Bartłomiej Kuźnik z Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki. Nie mógł być obecny na naszej uroczystości dr hab. Armand Cholewka, który reprezentuje Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii. Nasz Organ Prowadzący reprezentowała pani prezes SPSK, Maria Chodkiewicz. Dokument sygnowały prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa i dyrektor Katolickich Szkół SPSK w Dąbrowie Górniczej mgr Ewa Raszka. Koordynatorami współpracy ze strony Szkół Katolickich są dr Sławomir Pytel (Wydział Nauk o Ziemi), dr Renata Babiarz-Zdyb (Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii), ks. Rafał Pietruszka (Wydział Teologiczny), mgr Teresa Konieczniak (Wydział Filologiczny).

Od czasu podpisania umowy odbyło się szereg spotkań różnego typu: wykłady w szkolnej auli i prelekcje na uczelni, warsztaty wyjazdowe i lekcje na terenie naszej szkoły, jesteśmy zapraszani na imprezy, a na nasze uroczystości przyjeżdżają goście z Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki tym spotkaniom nie tylko ubogacamy nasza wiedzę przedmiotową z zakresu języków, fizyki, geografii czy teologii, ale także każdy licealista ma możliwość budowania w wyobraźni obrazu swojej przyszłości.