Szkoła ma cztery wymiary

Czyli, co to znaczy, że jest katolicka? Po pierwsze oznacza to, że organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Jeśli masz ochotę, poczytaj o nim TUTAJ. Po drugie wydarzenia wynikające z kalendarza, tj. Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości Polski, Dzień Patronalny Szkoły, Środa Popielcowa obchodzimy uczestnicząc we mszy św., która czasem odbywa się w szkolnej auli, a czasem w kościele. Ponadto raz dziennie odbywa się krótka modlitwa na szkolnym korytarzu, połączona z apelem, na którym jest okazja pogratulowania uczniom sukcesów lub ogłoszenia ważnych informacji. Ksiądz, który pełni rolę katechety, jest również prefektem szkolnym, oznacza to, że sprawuje opiekę duchową nad całą szkolna społecznością, w praktyce – ma więcej czasu na organizowanie akcji charytatywnych i wyjazdów, np. na Lednicę (dla chętnych), na coroczną Pielgrzymkę do Częstochowy (obowiązkowa w czerwcu), itp.

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania:
1. W szkole obowiązuje koedukacyjny system kształcenia (chłopcy i dziewczęta są w jednej klasie).
2. Nauczycielami są osoby świeckie (nie zakonne).
3. Nie ma w szkole mundurków.
4. Wychowanie w duchu wiary katolickiej to propozycja, nikogo nie zmusza się do modlitwy ani innych praktyk religijnych. Jednakowoż istnieje obowiązek obecności (na zwykłych zasadach) na wszystkich uroczystościach, imprezach proponowanych w ramach zajęć lekcyjnych.