Łącz dowolnie przedmioty rozszerzone

W naszym liceum wybieranie przez uczniów przedmiotów rozszerzonych jest już wieloletnią tradycją. Każdy pierwszoklasista ostatecznie deklaruje w czerwcu na jakie przedmioty będzie uczęszczał. Może wybrać od 3 do 5 zajęć, które go interesują. Są to zwykle te przedmioty, do których uczeń planuje podejść na egzaminie maturalnym, choć nie wiąże się to z obowiązkiem zdawania tychże przedmiotów na maturze. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że plany ulegają przekształceniom, dlatego wybór ostatecznego zestawu przedmiotów egzaminacyjnych należy do ucznia w klasie trzeciej.
Zainteresowania uczniowskie nie zawsze są po tak zwanej linii, czyli nie każdy kto lubi matematykę lubi też fizykę, tak samo jak fascynat języka polskiego nie koniecznie musi uwielbiać historię. Dlatego nie ma obowiązku łączenia tych przedmiotów. U nas możesz wybrać na przykład matematykę, informatykę i geografię albo język polski, biologię i fizykę. Właściwie nie ma ograniczeń.