Wymiany francuskie

Od 2005 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta współpracują z Lycée Fabert z Metz, stolicy Lotaryngii i departamentu Mozeli. Gości nas szkoła, której uczniami były takie osobowości, jak Alexis de Tocqueville, francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk, Minister spraw zagranicznych II Republiki oraz Robert Schuman uznawany za jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO.

Od 10 lat w każdym roku 15 osobowa grupa uczniów z Francji przebywa w Polsce na przełomie maja-czerwca, a 15 uczniów dąbrowskiego gimnazjum i liceum gości we Francji we wrześniu. Pobyt trwa 10-12 dni.

  Cele wymiany:

 • poznanie bogactwa kultury i obyczajów francuskich i polskich,
 • poznanie historii krajów i historycznych związków regionów – Zagłębia Dąbrowskiego i Lotaryngii,
 • tworzenie płaszczyzny dialogu młodych Polaków i Francuzów,
 • doskonalenie i ćwiczenie języka obcego w praktyce,
 • poznanie edukacji w wielokulturowym środowisku poprzez uczestniczenie w wybranych lekcjach korespondentów,
 • wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli.

Program wymian jest bardzo atrakcyjny i bogaty.
Uczniowie wyjeżdżający do Metz i przyjeżdżający do Dąbrowy mieszkają u rodzin korespondentów, uczestniczą w codziennym życiu rodzin francuskich i polskich, poznają obyczaje, kuchnię i sposób spędzania czasu w dni powszednie i świąteczne.
Bardzo ważnym elementem wymiany jest poznanie historii i zabytków Lotaryngii : katedry gotyckiej w Metz ze słynnymi witrażami Marca Chagalla, zabytków od czasów galo-romańskich , średniowiecznych murów obronnych miasta . Jeden dzień uczniowie spędzają w Nancy – mieście króla Stanisława Leszczyńskiego.
Program wymiany obejmuje też wycieczki poza Lotaryngię : do Alzacji – zwiedzanie Strasburga, wizytę w Parlamencie Europejskim, do Szampanii-zwiedzanie Reims –kolebki europejskiego chrześcijaństwa i miejsca koronacji francuskich królów.
Stałym punktem programu są jednodniowe wycieczki do Luksemburga i Paryża.
Uczniowie polscy są goszczeni przez Radę Regionu Lotaryngii, a Francuzi przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej, informacje o wizytach znajdują się w lokalnej prasie i na stronach internetowych urzędów. Uczniowie z Francji zwiedzają Dąbrowę Górniczą i Zagłębie Dąbrowskie, zamki Jury Krakowsko- Częstochowskiej.
Stałe punkty programu : zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego, Krakowa -Wawelu i Kościoła Mariackiego, kopalni soli w Wieliczce. Jeden dzień goście z Francji spędzają w Warszawie, na trzy dni wyjeżdżają w Tatry. Uczestniczą w lekcji historii w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau.

  Efekty wymiany:

 • pogłębienie wiedzy o historii i kulturze krajów europejskich
 • przełamanie obaw przed komunikowaniem się w językach obcych
 • nawiązanie przyjaźni (uczniowie prowadzą korespondencję, odwiedzają się nawzajem w czasie wakacji)
 • współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych
 • bardzo wysokie wyniki egzaminów uczniów, którzy przystąpili do egzaminu DELF
 • przystąpienie do projektu Klasy Frankofońskie na Śląsku
 • zdobywanie przez uczniów biorących w wymianach najwyższych laurów w konkursach jęz. francuskiego i angielskiego organizowanych przez Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych w Sosnowcu (dwie uczennice wywalczyły indeksy na te uczelnie)
 • dzięki wieloletniej współpracy między szkołami polscy uczniowie mają możliwość odbycia w Liceum Fabert bezpłatnego stażu językowego, trwającego nawet 1 rok. Mieszkają oni u rodzin uczniów francuskich, chodzą na zajęcia, zwiedzają Francję.