Spotkanie z autorką książki „ Americana. To, co najlepsze w USA.

W czwartek, 19.02.2023, zaproszeni zostaliśmy przez American Corner przy Uniwersytecie Śląskim na spotkanie z Magdaleną Żelazowską, dziennikarką, która przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych i wydała książkę „Americana. To, co najlepsze w USA.”

W trakcie spotkania Magdalena Żelazowska podzieliła się swoją podróżniczą pasją. Wspólnie przemierzaliśmy zakątki różnych miejsc w USA.

Autorka potrafiła wytworzyć bardzo przyjazny klimat spotkania. Słuchając miało się poczucie, że dzieli się z nami swoją pasją ktoś, kto lubi świat i ludzi, i swoje opowieści snuje, nie po to, by zaimponować, lecz by sprawić słuchaczom radość i zachęcić do równie aktywnego zwiedzania świata.

Słuchając opowieści ilustrowanych zdjęciami, faktycznie obudziła się tęsknota, by samemu pojechać i te wszystkie rzeczy zobaczyć, poczuć, doświadczyć. Miało się wrażenie, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki – wystarczy wsiąść do samolotu, wylądować na JFK (John F. Kennedy International Airport), przywitać się z Nowym Yorkiem i dać się pociągnąć dalej, w głąb Ameryki.

Mapa Sta­nów Zjed­no­czo­nych przy­po­mina pat­chwor­kową na­rzutę. Na Wschod­nim Wy­brzeżu tro­chę po­marsz­czoną, jak na kra­wę­dzi po­śpiesz­nie po­ście­lo­nego łóżka, a da­lej już wy­gła­dzoną, z ła­tami rów­nymi jak od li­nijki. Pięć­dzie­siąt sta­nów Ame­ryki. Gdy pa­trzę na tę barwną ukła­dankę roz­piętą mię­dzy oce­anami, za­wsze mnie za­dzi­wia, że ten kraj jest w ogóle moż­liwy. (fragment książki ”Americana. To, co najlepsze w USA.”)

Bardzo dziękuję naszym uczniom i ich rodzicom, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, za aktywny udział.

Teresa Konieczniak