Pielgrzymka Szkół SPSK na Jasną Górę

W tym roku szkolnym wspólna modlitwa wszystkich uczniów i nauczycieli szkół SPSK na jasnogórskich błoniach odbyła się wyjątkowo we wrześniu.

Msza św. była sprawowana w intencji rozpoczynającego się roku szkolnego, a ksiądz biskup w homilii zachęcał wszystkich do zawierzenia się Maryi, jako naszej matce, opiekunce i najlepszej orędowniczce.

Dziękujemy wszystkim pielgrzymom z naszych szkół za zaangażowanie i liczny udział.