19 kwietnia – Dniem Pamięci Ofiar Holocaustu

Dziś przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a jedocześnie pierwsze powstanie wielkomiejskie w okupowanej Europie.
Przypomnijmy, że to powstanie było kierowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Żydzi walczyli do 16 maja 1943, kiedy to Niemcy ogłosili koniec akcji pacyfikacyjnej i – na znak ostatecznego zniszczenia getta warszawskiego – wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem. Według raportu gen. Jurgena Stroopa w czasie operacji zginęło blisko 14 tys. Żydów.
Z tej okazji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje od 2013 roku akcję ŻONKILE – jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.
Aby upamiętnić ten dzień, nasi uczniowie dziś mieli na lekcjach zdalnych żonkile zamiast zdjęć profilowych.